Các kiểu nạp ắc quy chuyên dụng
  Loading... Please wait...
Nhận tin tức

Các kiểu nạp ắc quy chuyên dụng

Được đăng trên 28th Dec 2016 @ 2:57 PM

Các kiểu nạp ắc quy chuyên dụng - UPS !

ki-u-n-p-c-quy1.jpg

a) Nạp kiểu 1 bước:
Để dòng nạp không vượt quá 12 % của dung lượng định mức (trị số Ampe ghi trên ac quy), ví dụ với loại ac quy 100Ah dòng điện nạp tối đa là 12Ah. Với dòng nạp này ac quy se lâu đầy nhưng đảm bảo tuổi thọ của ắc quy lâu dài và an toàn trong quá
trình nạp. Thời gian nạp vời phương pháp này thường kéo dài từ 10 – 12 giờ ac quy
mơi no điện.

b) Nạp kiểu 2 bước:
Bước 1: để dòng điện nạp bằng dòng điện định mức của thiết ac quy, nhưng không vượt quá 0,2 lần dung lượng định mức. Khi Điện thế tăng lên đến 2,3 - 2,4 vôn ở mỗi cell thì chuyển sang bước 2.
Bước 2: để dòng điện nạp không vượt quá 0,12 lần dung lượng định mức (trị số Ampe ghi trên ac quy). Việc nạp được coi là kết thúc khi điện thế và tỷ trọng của ac quy ngừng tăng lên trong khoảng 1 giờ, lúc này điện áp trong mỗi cell đo được là 2,7
- 2,8 vol và các ac quy sau khi nghỉ nạp 1 giờ khi nạp lại sẽ sôi (thoát khí) ngay tức
thì.
Thời gian nạp đối với ắc - Quy đã được phóng hoàn toàn theo kiểu nạp 1 bước với dòng 0,12 dung lượng định mức mất khoảng 12 giờ, còn nạp 2 bước với dòng 0,2 dung lượng định mức mất 8 giờ.

Tin tức mới nhất